Regionální karty sociálních služeb

Regionální karty sociálních služeb Jihomoravského kraje podrobně definují obsah všech realizovaných sociálních služeb skrze potřeby uživatelů. Sociální služby, které jsou takto podrobně popsány a vymezeny prostřednictvím těchto konkrétních potřeb uživatelů, s kterými jim sociální služba svými činnostmi pomůže, mohou lépe informovat o své činnosti potenciální zájemce, ale i stávající uživatele. Více informací naleznete zde.

Naše služba – Domov se zvláštním režimem, je poskytována v souladu s Kartou potřeb JMK. Karta potřeb definuje obsah všech činností v návaznosti na potřeby klientů Domova Hvězda p. o..

Potřeby, které jsou uvedeny v Regionální kartě sociální služby jsme implementovali do kroku Mapování oblastí sociálních potřeb (sociální šetření). Takto zmapované potřeby využíváme v procesu poskytování služby při sestavování individuálního plánu péče a jeho dalšího přehodnocování u každého klienta.