Úhrady služeb jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Poskytujeme ubytování v jedno- až třílůžkových pokojích. V ceně ubytování je zahrnuto standardní vybavení pokoje, el. energie, voda, topení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního prádla a poplatky za odpad.

Jednolůžkový pokoj
17 035 Kč/měsíc

Dvojlůžkový pokoj
16 731 Kč/měsíc

Třílůžkový pokoj
16 427 Kč/měsíc

Rozpis ceníku služby

Po úhradě ubytování a stravy za kalendářní měsíc musí uživateli dle § 73 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zůstat minimálně 15% jeho celkového příjmu. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti úhrady nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které má být služba poskytována, pokud její příjem nepostačuje na úhradu nákladů, tzn. 85% důchodu je nižší, než cena za pobyt v Domově Hvězda.

Ubytování

Domov Hvězda, p.o. poskytuje ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích. V ceně ubytování je zahrnuto standardní vybavení pokoje, el. energie, voda, topení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního prádla a poplatky za odpad.

Poskytovaná péče

Součástí úhrady služeb Domova Hvězda, p.o. za kalendářní měsíc je dle § 73 odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách celý příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen výhradně na péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb a nelze jej použít na úhradu ubytování, stravy a fakultativních služeb.

Strava

Úhrada stravy se skládá z nákladů na potraviny a provozních nákladů. Celodenní stravování zahrnuje snídani, oběd, odpolední svačinu, večeři. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře.

  Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Třílůžkový pokoj
Strava 255 Kč 255 Kč 255 Kč
Bydlení 305 Kč 295 Kč 285 Kč
Úhrada za den 560 Kč 550Kč 540 Kč
Úhrada za měsíc 17 035 Kč 16 731 Kč 16 427 Kč

Ceník fakultativních služeb

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 35, odst. 4, mohou být uživateli kromě základních činností zajišťovány služby nad rámec základních činností – tzv. fakultativní (volitelné) služby.

Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat. Cena fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služeb.

Fakultativní služby si uživatel hradí z vlastních prostředků dle níže uvedeného ceníku.

Ceník fakultativních služeb platný od 1. 3. 2022

Fakultativní služba Cena měsíčně
Úschova cenností, vedení vkladních knížek 10 Kč
Lednice jednolůžkový pokoj 120 Kč
Lednice dvoulůžkový pokoj 60 Kč
Lednice třílůžkový pokoj 40 Kč
Hospodaření s finančními prostředky 45 Kč