Domov Hvězda je příspěvkovou organizací, zřízenou Jihomoravským krajem. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme v současné době registrovanou pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu: Domov se zvláštním režimem (§ 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Jsme pobytová služba, která je určená klientům starším 55ti let s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Naším domovem jsou Nové Hvězdlice spadající pod okres Vyškov. Služba však není místně omezená a přijímáme klienty ze všech regionů. Naši klienti žijí ve dvou samostatných budovách – Zámek a Pavilon, které spojuje krásný park, který svou poklidnou atmosférou vytváří ideální oddychovou zónu pro relaxaci a nerušený odpočinek, láká k příjemným procházkám i k pobytu s Vašimi blízkými. K jednotlivým oddělením náleží jídelna a společenská místnost využívaná ke kulturním a společenským akcím, k přijímání návštěv, sledování televize apod.

Naši službu poskytujeme 90 klientům (z toho oddělení Zámek 53 klientům a oddělení Pavilon 37 klientům).

Nabízíme jednolůžkové až třílůžkové pokoje. Dle možností pokoje se snažíme vytvořit klidné prostředí, které si naši klienti mohou dovybavit vlastnímu předměty (lampička, křesílko, obrázky). Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými lůžky s nočním stolkem, televizí, případně i lednicí.

Máme vlastní prádelnu i kuchyň. V areálu se kromě obytných prostor nachází správní budova, vrátnice a společenské prostory určené k bohoslužbám i vzdělávacím akcím.

O klienty se v nepřetržitém provozu starají naše pečovatelky ve spolupráci se zdravotními sestrami. Pomoc a podporu klientům doplňují sociální pracovnice a aktivizační pracovnice, které pro ně vytváří pestrý program.

Při práci s klienty využíváme technik a prvků bazální stimulace, preterapie, validace a reminiscenční terapie.

Pro více informací o nás a naší službě klikněte zde.

Bazální stimulace

Podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče o pacienta je v tomto v konceptu strukturovaná tak, aby podporovala a aktivovala jeho zachované komunikační i pohybové schopnosti. U pacientů s nevratnými změnami výrazně podporuje kvalitu života.

Preterapie

Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění). Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Je založena na principu zrcadlení a napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními.

Validace

Tam, kde přestává fungovat tradiční forma komunikace s lidmi s demencí, dostává prostor a využití komunikační metoda Validace dle Naomi Feil. S validační metodou je možné komunikovat a porozumět starým a dezorientovaným osobám bez ohledu na to, kde se právě ve svém vnitřním světě nacházejí. Validace přináší zlepšení komunikace a zvýšení sebehodnoty dezorientované osoby. Validační postoj redukuje u pečujících stres, frustraci, pocit vlastního selhání a je prevencí syndromu vyhoření.

Reminiscenční terapie

Terapie vzpomínkou, tak by se dala nejjednodušeji definovat reminiscenční terapie. Při práci s klienty využíváme metody individuální i skupinové reminiscence. Nejvíce se nám osvědčili vzpomínková alba s fotografiemi především z mládí, poslech dobových písní, rozhovory o tradicích a zvycích.