Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1996. Jak již z názvu společnosti vyplývá, zabývá se podporou a pomocí osobám postižených demencí, mezi které řadí jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Úzce spolupracují s poskytovateli služeb na pomezí zdravotnických a sociálních komunitního typu.

Na internetových stránkách domova nalezte spoustu kvalitních materiálů, které Vám pomohou zorientovat se v otázkách demence a Alzheimerovy choroby.

Certifikát Vážka

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců.

Všechna kontaktní ČALS musí projít certifikací služby, kterou poskytují lidem s demencí. Proces certifikace kontaktních míst byl zahájen koncem roku 2009, aktuálně mají certifikaci za sebou všechna zařízení poskytující pobytové služby a také denní stacionáře.

Certifikát Vážka a Domov Hvězda

Celý tým Domova Hvězda je hrdým držitelem Certifikátu Vážka od roku 2016.