Politika ochrany osobních údajů Domov Hvězda, p. o.

Domov Hvězda, p. o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Domov Hvězda, p.o. je správcem osobních údajů uživatelů sociálních služeb, které zpracovává zejména za účelem:

1) poskytování sociálních služeb,

2) poskytování ošetřovatelské péče,

3) zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Domov Hvězda, příspěvková organizace

Nové Hvězdlice 200

683 41 Bohdalice

telefon: +420 517 321 100

e-mail: info@domovhvezda.cz

ID datové schránky: 4d7kh8m

 

Politika ochrany osobních údajů