Kdo jsme

Jsme pobytová sociální služby, která se zaměřuje na osoby s Alzheimerovou nebo jinou formou demence. Věkovou hranicí pro přijetí do služby máme stanovenou na 55 let a více. Nabízíme ubytování pro 106 klientů na 1-lůžkových až 4-lůžkových pokojích na dvou odděleních Zámek a Pavilon.

Přímá péče

Podpoříme Vás v tom, co zvládnete sami a pomůžeme Vám s tím na co už nestačíte. Jsme školený tým pracovníků a záleží nám na Vaši spokojenosti. Dbáme na Vaše přání a potřeby a chceme, abyste se u nás cítili jako doma.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, který v rámci individuálního přístupu umožňuje uživateli žít podle jeho přání a potřeb.

Zdravotní péče 

Zdravotní péči zajišťuje tým pracovníků v nepřetržitém provozu. Praktická lékařka je smluvním lékařem všech pojišťoven, u nichž jsou registrováni uživatelé Domova Hvězda. Lékařka ordinuje dvakrát týdně, k nemocným uživatelům dojíždí při své návštěvní činnosti. Jednou za měsíc provádí ordinaci psychiatrická lékařka. Odborná vyšetření se provádějí ve specializovaných zdravotnických zařízeních.

Každý uživatel má možnost i nadále zůstat u svého dosavadního lékaře.

Léky předepsané ošetřujícím lékařem podává uživatelům zdravotní sestry. Léky jsou hrazeny stejně jako v domácím ošetřování, tzn. že jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou nebo s doplatkem uživatele.

Sociální služby

Sociálně-právní poradenství zajišťují sociální pracovníci, kteří také uživatelům nabízejí pomoc s vyřizováním úředních záležitostí (korespondence, vysvětlování obsahu a účelu písemností, komunikace s úřady, notářstvím, peněžními ústavy apod.) a pomáhají udržovat kontakt se členy rodiny a známými jednotlivých uživatelů. Uživatelé mohou využít služby hospodaření s finančními prostředky, také cenné věci a finanční hotovost lze uložit tak, aby se předešlo případným ztrátám.

Ostatní služby

Domov navštěvují pravidelně prodejci spotřebního zboží, kantýna je přímo v areálu domova, méně pohyblivým uživatelům zajišťuje nákupy ošetřovatelský personál.

Kadeřnické a holičské služby poskytuje kadeřnice jedenkrát týdně. Pedikérské služby jsou k dispozici dle aktuálního zájmu uživatelů.

Schránky důvěry na každém oddělení slouží uživatelům i rodinným příslušníkům k vyjádření připomínek, názorů a požadavků.

Chvilka s modlitbou se setkává jedenkrát týdně, Mše svatá je sloužena každý měsíc, kněží docházejí i za ležícími uživateli.

Stravování

Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékařka s dietní terapeutkou. Na odděleních jsou stále připraveny nápoje k zajištění pitného režimu. Uživatelé mají k dispozici lednice k uložení vlastních potravin

Jak se do péče může zapojit rodina a blízcí

Rodinu a blízké přátele chápeme jako nedílnou součást života našich klientů. Kromě pravidelných návštěv máte možnost zapojit se do péče o Vašeho blízkého. Na základě Vašich možností a schopnosti si můžete společně s klíčovým pracovníkem nebo se sociální pracovnicí dohodnout pravidla a podmínky.

Koupání – s dopomocí rodinného příslušníka po předchozí domluvě klíčového pracovníka nebo vedoucí oddělení, klienta a rodiny. Mohou si dohodnout možné termíny a časy s ohledem na provozní možnosti zařízení.

Stravování – rodina může být přítomna při stolování a provádět u svého blízkého dopomoc při jídle, uvařit mu kávu do oblíbeného hrníčku atd.

Nákupy -rodinní příslušníci a blízké osoby uživatele mohou zabezpečovat svému blízkému to, co má rád, nebo to, co potřebuje (oblečení, hygienické potřeby, jídlo, zákusky). Pokud to jsou potraviny podléhající rychlé zkáze, je nutné na tuto skutečnost upozornit pracovníka přímé obslužné péče (pečovatelku) na oddělení.

Procházky, doprovod mimo zařízení – rodinní příslušníci a blízké osoby mohou s uživatelem jít na procházky po areálu, ale i mimo areál. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, abyste takto učinili po dohodě s personálem daného oddělení.

Aktivity – volný čas můžete vyplnit předčítáním z knih, časopisů, denního tisku, hraním společenských her (člověče, nezlob se, karty apod.), tréninkem paměti, společným poslouchání hudby. Můžete se účastnit našich kulturních akcí. Můžete oslovit personál, který Vám bude nápomocen a poradí, jaké aktivity zvolit.

Doprovod k lékaři – Po domluvě s personálem může rodina doprovázet svého blízkého na lékařské vyšetření.

Kadeřnice, pedikérka – do zařízení docházejí podle potřeby. Rodina má možnost zavézt svého příbuzného k jiné kadeřnici či pedikérce mimo zařízení nebo zajistit jejich návštěvu v domově.

Pokud se budete chtít podílet finančně, děkujeme za jakýkoliv finanční dar, který bude použit na zlepšení kvality života Vašich blízkých.