Naše poslání

Domov Hvězda, p. o. je pobytové zařízení sociální péče zřízené Jihomoravským krajem, poskytující bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter našeho zařízení. Usilujeme především o individuální, aktivní a respektující přístup a podporu soběstačnosti.

Naše cíle

  • navázat na přirozený způsob života uživatele, podporovat kontakt s rodinou
  • podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti
  • důstojné a bezpečné prožití života ve stáří

Naše zásady

  • dodržování práv a svobod uživatelů – při své práci dbáme na dodržování lidských práv a respektujeme jedinečnost každého uživatele
  • úcta a respektování lidské důstojnosti – při své práci respektujeme postoje, soukromí, názory a rozhodnutí našich uživatelů
  • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů – usilujeme o individuální přístup a práci s uživateli v souladu s jejich přáním a osobními cíli, službu přizpůsobujeme potřebám uživatele
  • odbornost a týmová spolupráce – služby poskytujeme v maximální možné kvalifikované úrovni s přihlédnutím k ekonomickým a provozním možnostem a moderním poznatkům a postupům v oboru
  • podpora soběstačnosti uživatelů – v rámci individuálního plánování usilujeme o podporu soběstačnosti a její udržení v rámci možností jednotlivých uživatelů
  • udržování sociálních vazeb a kontaktů s rodinou – aktivně nabízíme pomoc při udržování sociálních vazeb – kontaktu s přirozeným sociálním prostředím