Kdy je správný čas podat si žádost do domova?

O tomto kroku pravděpodobně uvažujete ve chvíli, kdy cítíte, že péči o sebe, či svého blízkého již fyzicky nebo psychicky nezvládáte. Před samotným podáním žádosti doporučujeme pokusit se rozdělit péči mezi více osob (rodina, pečovatelská služba, denní stacionář, soukromá pečovatelka), pokud jsou však Vaše možnosti omezené nebo již nedostačují, je ten správný čas podat žádost do domova.

Domov Hvězda je DZR. Co to znamená?

Zkratka DZR znamená domov se zvláštním režimem, tento termín definuje Zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Prakticky se jedná o domovy, jejichž cílovou skupinou jsou osoby se specifickými zdravotními, psychickými či mentálními obtíži. Pečující personál je cíleně vzděláván k práci s touto specifickou skupinou. Domov Hvězda je jako DZR zaměřen na osoby se syndromem demence nebo Alzheimerovou chorobou.

Celý život žiji nedaleko Domova Hvězda, znám okolí i některé klienty, chtěla bych zde žít, ale nemám demenci. Co mohu dělat?

Chápeme, jak složité je rozhodnutí opustit vlastní domov a přesun do známého prostředí by toto rozhodnutí značně ulehčil. Bohužel máme v této oblasti svázané ruce. Jako služba máme jasně definovanou cílovou skupinu. Zároveň je třeba si uvědomit, že demence je nemoc, která má různé projevy a často může docházet k nepochopení mezi osobou se syndromem demence a osobou, která není touto nemocí omezena. Pokud se chcete o syndromu demence a Alzheimerově chorobě dozvědět víc, doporučujeme navštívit stránky České Alzheimerovské společnosti.

Bojím se, jak budu změnu prostředí zvládat. Co mohu očekávat?

Změna prostředí je náročná a celý tým našeho domova to chápe, jsme proto připraveni Vám s touto změnou maximálně pomoci. Už před samotným nástupem se naše sociální pracovnice snaží zjistit o Vás a Vašich schopnostech, potřebách a zvyklostech maximum, abychom na ně mohli v domově navázat. Budeme spolupracovat s Vaši rodinou, je to pro nás důležitý partner pro to, abychom Váš pobyt u nás vyladili, v rámci našich možností, co nejlépe. Nejdůležitější jste však Vy, chceme znát zpětnou vazbu, nebojte se nám říct, co se Vám líbí nebo nelibí, vězte, že je pro náš Vaše spokojenost podstatná. O Vaše potřeby budou 24 hodin denně dbát naše pečovatelky a o Vaše zdraví se budou starat naše zdravotní sestřičky. Denní program Vám zpestří naše aktivizační pracovnice, které s Vámi budou vařit, zpívat, cvičit a tvořit. Přesto se však může stát, že se Vám zdravotní i psychický stav může následkem změny zhoršit. Důležité však je, abyste se o tom nebáli promluvit se svými blízkými nebo s personálem. Každý na vstřebání změny potřebuje svůj čas, ale věřte, že společně to zvládneme.

Mám velkou rodinu a chtěla bych s ní zůstat v kontaktu. Jaké mám možnosti?

Zachování kontaktu s Vašimi nejbližšími je jednou z našich priorit. Pokud jde o návštěvy přímo v našem zařízení jsou doporučeny od 10:00 do 17:30 každý den bez omezení. V případě potřeby a po domluvě se spolubydlícími je možné návštěvní dobu rozšířit. Je možné zajistit i rodinné či jiné oslavy s vlastním občerstvením přímo v našem zařízení, obrátit se můžete na personál domova. Naši klienti využívají i možnosti pobytu mimo zařízení. Jedná se o část dne nebo i více spojených dnů, kdy jsou klienti u svých rodin především v období letních prázdnin nebo Vánoc. Rodina a blízcí se mohou také zapojit do péče o Vás, více viz zde.

Proč se všichni ptají na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je nepojistná sociální dávka určená a vyplácená osobám, které si již nejsou schopny zajistit všechny potřeby bez pomoci další osoby. Za tento příspěvek si pak osoba nakupuje dostupnou péči, kterou může poskytovat blízká osoba, pečovatelská služba nebo jiná organizace. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti, který má 4 varianty. Celý příspěvek na péči musíte využít výhradně na „nákup“ potřebné pomoci. V případě našich klientů pak celý příspěvek na péči přechází na Domov . Více informací o příspěvku na péči získáte na kontaktních pracovištích nebo na internetových stránkách Úřadu práce ČR.

Často přemýšlím o smrti, mí blízcí o tom se mnou nechtějí mluvit, ale zároveň cítím, že bych měl/a být připravena na vše.

Přemýšlení o smrti a věcech kolem smrti je přirozenou součástí lidského života. Pokud cítíte, že byste chtěli být připraveni a chcete zajistit vše potřebné, může Vám pomoci následující odkaz na neziskovou organizaci Cesta domů, která se věnuje pomoci a podpoře pro umírající a jejich blízké. Na internetových stránkách nabízí velice hezky zpracované materiály, které Vám pomohou zodpovědět Vaše otázky.

Naši klienti se pak mohou v této otázce obracet na sociální pracovnice, které jsou připraveny podpořit a pomoci s čím je potřeba.