Kdy je správný čas podat si žádost do domova?

O tomto kroku pravděpodobně uvažujete ve chvíli, kdy cítíte, že péči o sebe, či svého blízkého již fyzicky nebo psychicky nezvládáte. Před samotným podáním žádosti doporučujeme pokusit se rozdělit péči mezi více osob (rodina, pečovatelská služba, denní stacionář, soukromá pečovatelka), pokud jsou však Vaše možnosti omezené nebo již nedostačují, je ten správný čas podat žádost do domova.

Domov Hvězda je DZR. Co to znamená?

Zkratka DZR znamená domov se zvláštním režimem, tento termín definuje Zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Prakticky se jedná o domovy, jejichž cílovou skupinou jsou osoby se specifickými zdravotními, psychickými či mentálními obtíži. Pečující personál je cíleně vzděláván k práci s touto specifickou skupinou. Domov Hvězda je jako DZR zaměřen na osoby se syndromem demence nebo Alzheimerovou chorobou.

Celý život žiji nedaleko Domova Hvězda, znám okolí i některé klienty, chtěla bych zde žít, ale nemám demenci. Co mohu dělat?

Chápeme, jak složité je rozhodnutí opustit vlastní domov a přesun do známého prostředí by toto rozhodnutí značně ulehčil. Bohužel máme v této oblasti svázané ruce. Jako služba máme jasně definovanou cílovou skupinu. Zároveň je třeba si uvědomit, že demence je nemoc, která má různé projevy a často může docházet k nepochopení mezi osobou se syndromem demence a osobou, která není touto nemocí omezena. Pokud se chcete o syndromu demence a Alzheimerově chorobě dozvědět víc, doporučujeme navštívit stránky České Alzheimerovské společnosti.

Bojím se, jak budu změnu prostředí zvládat. Co mohu očekávat?

Změna prostředí je náročná a celý tým našeho domova to chápe, jsme proto připraveni Vám s touto změnou maximálně pomoci. Už před samotným nástupem se naše sociální pracovnice snaží zjistit o Vás a Vašich schopnostech, potřebách a zvyklostech maximum, abychom na ně mohli v domově navázat. Budeme spolupracovat s Vaši rodinou, je to pro nás důležitý partner pro to, abychom Váš pobyt u nás vyladili, v rámci našich možností, co nejlépe. Nejdůležitější jste však Vy, chceme znát zpětnou vazbu, nebojte se nám říct, co se Vám líbí nebo nelibí, vězte, že je pro náš Vaše spokojenost podstatná. O Vaše potřeby budou 24 hodin denně dbát naše pečovatelky a o Vaše zdraví se budou starat naše zdravotní sestřičky. Denní program Vám zpestří naše aktivizační pracovnice, které s Vámi budou vařit, zpívat, cvičit a tvořit. Přesto se však může stát, že se Vám zdravotní i psychický stav může následkem změny zhoršit. Důležité však je, abyste se o tom nebáli promluvit se svými blízkými nebo s personálem. Každý na vstřebání změny potřebuje svůj čas, ale věřte, že společně to zvládneme.